Zopár pekných výmien..

Vybrali sme zo streamovaných zápasov Alexandra Valucha niekoľko najkrajších výmien a vytvorili sme krátke ukážkové video.